E-DEVLET DANIŞMANLIĞI

E-DEVLET DANIŞMANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ile başlatılan e-Dönüşüm süreci ve getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik faturaların ve elektronik defterlerin iş hayatına entegrasyonu her geçen gün daha önemli hale geliyor.

Erko Teknoloji

e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarında firmalara profesyonel anlamda destek vererek adaptasyon ve sürecin hızlandırılmasını, aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesini hedeflemekteyiz.

color

E-FATURA NEDİR ?

Erko Teknoloji

Önceden sisteme tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip yeni bir belge türüdür.

Erko Teknoloji
e-Fatura Uygulamasından Kimler Yararlanabilir?
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-Fatura Uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.

e-Fatura Kullanmanın Sağladığı Avantajlar
-Maliyetlerinizi azaltır.
-Faturalarınızın kaybolma riskini ortadan kaldırır.
-Fatura saklama işlevinden kurtulursunuz ve zaman tasarrufu sağlar.
-Firmalar arası mutabakat işlemlerinizi kolaylaştırır.
-Dijital ortamda arşivlendiği için herhangi bir faturaya istenildiğinde kolayca ulaşılabilir.
-Kullandığınız muhasebe programı ile entegre çalışır.
-E-Fatura kullanmayan firmaya e-Fatura gönderilemez. Kağıt fatura olarak gönderim sağlanır.
-E-Fatura kullanmaya başlayan mükellef E-Defter kullanmaya da başlamak zorundadır.

color

E-Defter

Erko Teknoloji

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Erko Teknoloji
color

E-ARŞİV

e-Arşiv Uygulaması Nedir?
Erko Teknoloji

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın; - Elektronik ortamda oluşturulması, - Elektronik ortamda muhafazası, - Elektronik ortamda ibrazı, - Elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

Erko Teknoloji
e-Arşiv Faturası Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilme zorunluluğu bulunan faturalardır. Faturalar mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde veya Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış Özel Entegratör bilgi işlem sistemlerine gönderilir ve buralarda muhafaza edilir ve ibraz edilir.

e-Arşiv Raporu Nedir?

Her ayın sonunda o ayı takip eden ayın 15. Günü saat 24:00’e kadar ay içerisinde oluşturulmuş e- Arşiv faturalarının raporunun Gelir İdaresi Başkanlığına yollanması gerekmektedir. Rapor, Gelir İdaresinin yayınladığı veri formatı ve standardına uygun, mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanmış olarak Gelir İdaresine gönderilmelidir. Oluşan raporun boyutu maksimum 100 MB olmalıdır. 100 MB’ı geçen raporlar Özel Entegratör tarafından Gelir İdaresi sistemine 100 MB bölünerek gönderilir.

e-Arşiv Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler.

color

E-Mutabakat

Erko Teknoloji

Logo e-Mutabakat uygulaması, mutabakat yapacağınız firmalar, Logo e-Mutabakat kullanıcısı olsun ya da olmasın, maillerinizi otomatik olarak yollamanızı; onay ve red cevaplarınızı online olarak mutabakat portalından takip edebilmenizi mümkün kılar. Tamamlanan ve onaylanan mutabakatlarınızı portal üzerinden kontrol edebilme, ihtiyaç duyduğunuzda tüm geçmiş mutabakatlarınıza ulaşabilme kolaylığını sunar.

Erko Teknoloji

Logo e-Mutabakat uygulaması, mutabakat süreçlerinizi web üzerinden yürütüp, hız kazanarak zaman tasarrufu elde etmenizi sağlar. Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılan Logo e-Mutabakat Portalı, mutabakat süreçlerinin ve hangi aşamada olduklarının kontrol edilmesine imkan tanır. Logo e-Mutabakat uygulaması, yüzlerce satırlık 2 ekstreyi saniyeler içinde karşılaştırarak aralarındaki farkları ay, gün ve işlem cinsi bazında bulur.

Logo e-Mutabakat uygulaması, verilerin Excel üzerinden e-Mutabakat portalına kolaylıkla aktarılmasına imkan tanır. Ayrıca, web üzerinden, herhangi bir programa ihtiyaç duyulmadan, excele alınan verilerin anında aktarılmasını sağlar.


color

e-Logo Eczanem

e-Logo Eczanem ile dönüşüm başlıyor!

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim’de e-Fatura uygulamasına geçiyor. Dijital Dönüşümün ilk adımını siz de e-Logo Eczanem ile atın,Ödemelerinizi daha erken alın, alacaklarınızı daha hızlı nakde çevirin.

Erko Teknoloji
SGK e-fatura geçişi kimleri kapsamakta?

e- fatura uygulamasına kayıtlı olan ve SGK’ya fatura kesen eczaneler, 01 Ekim 2017 itibariyle, SGK'ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-fatura olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Ayrıca SGK nin e-fatura uygulamasına geçişiyle birlikte e-fatura mükellefi olmayan bir çok sağlık kuruluşu için de digital dönüşüm fırsatı doğdu.

e-Fatura Uygulaması Eczanelere Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?
 • Digitalleşerek değişime ayak uydurmalarına katkı sağlar,
 • Ödemelerini daha erken alır, alacaklarını daha hızlı nakde çevirirler,
 • Kağıt faturalara göre baskı,kağıt, kargo gibi maliyetleri %60’lara varan oranlarda azalarak karlılıklarını arttırır,
 • Dijitalleşmenin hızına bağlı olarak eczanelerin e-Fatura uygulamasına geçmeleri ile birlikte faturalaşma süreçleri kısalır, verimlilikleri artar ve ticaretleri hızlanır,
 • Odalar dolusu klasörlenmiş fatura arşivleri ve saklama masrafları ortadan kalkar,
 • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata oranı azalır,
 • Elektronik ortamdaki eski faturalara kolaylıkla ve saniyeler içerisinde ulaşılır,

e-Logo Eczanem Portali ile Hızlı ve Kolay e-Fatura Oluşturma:

SGK e-Fatura geçişi ile birlikte eczanelerin hızlı ve kolay bir şekilde e-fatura oluşturarak gönderebilmelerini sağlayabilmek amacıyla e-Logo Eczanem Portalı’nı eczanelerin hizmetine sunuyoruz. Portalde fatura türü olarak SGK ve Kurumun talep ettiği ek alanlar otomatik olarak gelmekte. Ayrıca portalimizin kullanıcı dostu arayüzü sayesinde e-faturalarınızı kolaylıkla oluşturarak gönderebilirsiniz.

e-fatura geçişinde neden e-logoyu tercih etmeliyim?

Özel tasarlanan e-logo eczanem portalinin kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde e-faturalarınızı saniyeler içerisinde kolaylıkla oluşturarak gönderebilirsiniz. Yıllık ihtiyaçlarınız doğrultusunda avantajlı eczanem paketlerimizden firmanıza uygun olan paketi seçerek , kullandığınız kadar ödersiniz. Kontör paketinizin bitmesi durumunda aşım ücreti uygulanmaz. Bu durumda yeni kontör alarak e-fatura hizmetinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca e-Logo, Pazar lideri olduğu e-fatura uygulamasında hizmet verdiği 12.000 den fazla müşterisinin her türlü soru ve sorunlarına uzman kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle destek vermekte ve hızlıca çözüm sunmaktadır. Siz de e-fatura uygulamasında e-logoyu tercih edin, rahat edin.


color

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Her koşulda tüm çözümleriniz için yanınızdayız.

 • Telefon Destek

  Bu hizmet kapsamında LOGO kullanıcılarına basit sorunların çözümlerinde telefonla yardımcı olunur, internet üzerinden destek verilir ve gerekli olduğunda doküman gönderilir.

 • Online Destek

  Uzaktan erişimle şirketlerin sistemlerine bağlanılarak anında sorun belirlenir ve çözümleme çalışmalarının yapıldığı bu destek uygulamasında daha hızlı sonuca varılır.

 • Yerinde Destek

  Periyodik müşteri ziyaretleriyle kullanılan ürün ve çalışma ortamı gözden geçirilir, gerekli önlemlerin alınması yolunda önerilerde bulunulur ve gerekli durumlarda sisteme müdahale edilir.
Offer
 • Müşteri Destek Paneli

  ERKO Müşteri Destek Paneli, kullanıcılar için teknik destek sürecini hızlandıran ve takibini çok kolaylaştıran bir hizmettir. Müşteri Kendi panelinde her türlü takibi yapabilir.

 • Çağrı Bazlı Destek

  Destek uzmanıyla LOGO kullanıcısı arasında mutabakat sağlanır ve belirlenen süre içinde hizmet sağlanır. Sistem çalışmıyorsa ya da acil müdahale gerekiyorsa en geç 4 saat içinde sorunun çözümü için yerinde destek verilir.

 • Site Üzerinden Destek

  Her türlü görüş ve önerilerinizi web sitemiz üzerindende iletebilir ve size en kısa sürede geri dönüş yapılarak sorunlarınıza çözüm üretilir.